• Kiểu: Máy pha định lượng thuốc thú y
  • Ứng dụng: Trang trại chăn nuôi heo
  • Địa điểm: Bình Phước
  • Năm thực hiện: 2023