CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT MÁY BƠM CHO NHÀ MÁY DỆT NHUỘM.

Cung cấp máy bơm cho nhà máy dệt nhuộm

CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT MÁY BƠM CHO NHÀ MÁY HÓA CHẤT.

Cung cấp máy bơm cho nhà máy hóa chất

CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT MÁY BƠM CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT Ô TÔ.

CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT MÁY BƠM CHO NHÀ MÁY SỮA.

CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT MÁY BƠM, VAN, LỌC Ý CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT DẦU ĐIỀU.

 • Kiểu: Bơm ly tâm
 • Ứng dụng: Hệ thống bơm dầu điều
 • Địa điểm: Đồng Nai

CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT MÁY BƠM, BỒN CHO NHÀ MÁY HÓA CHẤT.

CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT MÁY BƠM CHÌM CHO NHÀ MÁY SỮA.

 • Kiểu: Bơm chìm
 • Ứng dụng: Xử lí nước thải
 • Địa điểm: TH Nghệ An

CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CHO TRƯỜNG HỌC.

 • Kiểu: Hệ thống lọc UF
 • Ứng dụng: Xử lí nước uống 250 lít/giờ
 • Địa điểm: TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CHO TRƯỜNG HỌC.

 • Kiểu: Hệ thống lọc UF
 • Ứng dụng: Xử lí nước uống 100 – 250 lít/giờ
 • Địa điểm: Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT MÁY BƠM CHỮA CHÁY CHO NHÀ MÁY DỆT SƠI.

CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT MÁY BƠM ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT CHO NHÀ MÁY DỆT.

 • Kiểu: Bơm định lượng hóa chất
 • Ứng dụng: Định lượng NaOH xử lí nước thải
 • Địa điểm: KCN Bàu Bàng, Bình Dương.
Cung cấp máy bơm cho nhà máy dệt nhuộm

Cung cấp máy bơm cho nhà máy dệt nhuộm

 • Kiểu: Bơm ly tâm trục ngang
 • Ứng dụng: Bơm nước nóng
Cung cấp máy bơm cho nhà máy hóa chất

Cung cấp máy bơm cho nhà máy hóa chất

 • Kiểu: Bơm ly tâm, dẫn động từ
 • Ứng dụng: Bơm hóa chất

Cung cấp và lắp đặt máy bơm cho nhà máy sản xuất ô tô

 • Kiểu: Bơm trục vít
 • Ứng dụng: Bơm bùn sơn

Nhà máy sản xuất sữa

 • Cung cấp và lắp đặt: máy bơm trục vít, máy ép, Silo.
 • Ứng dụng: Thu gom bùn

Nhà máy sản xuất dầu điều

 • Cung cấp và lắp đặt: máy bơm ly tâm, thiết bị van, lọc ý, bồn.
 • Ứng dụng: Hệ thống bơm dầu điều

Nhà máy hóa chất

 • Cung cấp và lắp đặt: máy bơm màng, thiết bị van, lọc ý, bồn.
 • Ứng dụng: Hệ thống hóa chất

Nhà máy sản xuất sữa

 • Cung cấp và lắp đặt : Máy bơm chìm
 • Ứng dụng: Xử lý nước thải

Hệ thống lọc UF/ RO

 • Địa điểm: Đà Lạt
 • Dự án: Xử lí nước uống UF 250 lít/giờ