Cung cấp máy bơm cho nhà máy dệt nhuộm

Cung cấp máy bơm cho nhà máy dệt nhuộm

 • Kiểu: Bơm ly tâm trục ngang
 • Ứng dụng: Bơm nước nóng

Cung cấp máy bơm cho nhà máy hóa chất

 • Kiểu: Bơm ly tâm, dẫn động từ
 • Ứng dụng: Bơm hóa chất
Cung cấp máy bơm cho nhà máy hóa chất

Cung cấp và lắp đặt máy bơm cho nhà máy sản xuất ô tô

 • Kiểu: Bơm trục vít
 • Ứng dụng: Bơm bùn sơn

Nhà máy sản xuất sữa

 • Cung cấp và lắp đặt: máy bơm trục vít, máy ép, Silo.
 • Ứng dụng: Thu gom bùn

Nhà máy sản xuất dầu điều

 • Cung cấp và lắp đặt: máy bơm ly tâm, thiết bị van, lọc ý, bồn.
 • Ứng dụng: Hệ thống bơm dầu điều

Nhà máy hóa chất

 • Cung cấp và lắp đặt: máy bơm màng, thiết bị van, lọc ý, bồn.
 • Ứng dụng: Hệ thống hóa chất

Nhà máy sản xuất sữa

 • Cung cấp và lắp đặt : Máy bơm chìm
 • Ứng dụng: Xử lý nước thải

Hệ thống lọc UF/ RO

 • Địa điểm: Đà Lạt
 • Dự án: Xử lí nước uống UF 250 lít/giờ

Hệ thống lọc UF/ RO

 • Địa điểm: Yên Bái
 • Dự án: Xử lí nước uống UF 100-250 lít/giờ

Nhà máy dệt sợi

 • Địa điểm: KCN Minh Hưng
 • Cung cấp và lắp đặt máy bơm chữa cháy động cơ điện và động cơ nổ
Cung cấp máy bơm cho nhà máy dệt nhuộm

Cung cấp máy bơm cho nhà máy dệt nhuộm

 • Kiểu: Bơm ly tâm trục ngang
 • Ứng dụng: Bơm nước nóng
Cung cấp máy bơm cho nhà máy hóa chất

Cung cấp máy bơm cho nhà máy hóa chất

 • Kiểu: Bơm ly tâm, dẫn động từ
 • Ứng dụng: Bơm hóa chất

Cung cấp và lắp đặt máy bơm cho nhà máy sản xuất ô tô

 • Kiểu: Bơm trục vít
 • Ứng dụng: Bơm bùn sơn

Nhà máy sản xuất sữa

 • Cung cấp và lắp đặt: máy bơm trục vít, máy ép, Silo.
 • Ứng dụng: Thu gom bùn

Nhà máy sản xuất dầu điều

 • Cung cấp và lắp đặt: máy bơm ly tâm, thiết bị van, lọc ý, bồn.
 • Ứng dụng: Hệ thống bơm dầu điều

Nhà máy hóa chất

 • Cung cấp và lắp đặt: máy bơm màng, thiết bị van, lọc ý, bồn.
 • Ứng dụng: Hệ thống hóa chất

Nhà máy sản xuất sữa

 • Cung cấp và lắp đặt : Máy bơm chìm
 • Ứng dụng: Xử lý nước thải

Hệ thống lọc UF/ RO

 • Địa điểm: Đà Lạt
 • Dự án: Xử lí nước uống UF 250 lít/giờ