• Kiểu: Bơm ly tâm trục ngang
  • Ứng dụng: Bơm nước nóng
  • Địa điểm : KCN Bàu Bàng, Bình Dương
  • Năm thực hiện: 2019