Bơm cánh khế – bơm lobe

Bơm cánh khế là gì?

Bơm cánh khế hay còn gọi là bơm lobe, là một dạng bơm thể tích kiểu piston quay, có hai cánh bơm ở đầu bơm, hai cánh bơm này sẽ quay chủ động và ngược chiều nhau. Hai roto được cố định trên hai trục và quay đồng thời theo hướng ngược lại. Vòng quay tạo ra thể tích chân không ở phía đầu vào, chất lỏng được hút vào đầu bơm và di chuyển xung quanh trong buồng bơm, sau đó được đẩy ra đầu xả.

Bơm lobe thường được sử dụng trong các ứng dụng có lưu chất đặc sệt, có độ nhớt, tỉ trọng và nhiệt độ cao.