Bảng mẫu biểu các thông số kỹ thuật

Mẫu kỹ thuật bơm 

Để trích dẫn các giải pháp chính xác nhất cho các yêu cầu bơm của bạn, một số thông tin liên quan đến các ứng dụng và cài đặt bơm. Để nhanh chóng và đầy đủ thông tin trong giai đoạn yêu cầu, chúng tôi cung cấp một biểu mẫu để khách hàng có thể cung cấp thông tin. Chúng tôi đánh giá cao nếu bạn điền vào mẫu những thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ có thể đưa ra một máy bơm đáp ứng yêu cầu của bạn.

Xin bấm vào hình ảnh bên phải để tải mẫu đơn và gửi lại cho info@thtes.com hoặc gọi đến số: 0903.715.584 Một trong những kỹ sư bán hàng của chúng tôi sẽ liên lạc để thảo luận về các giải pháp bơm có sẵn cho bạn.